Partnerzy


Organizator

Sokolowsko InSitu plansza

 

Partnerzy:

….

Projekcje filmowe sekcji ukraińskiej realizowane są w ramach projektu” Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska”
Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.
———
Кінопокази української секції проводяться в рамках проекту „Інтеграція іноземців з України в Нижній Сілезії”.
Проект співфінансується Міністерством сім’ї та соціальної політики з резерву Фонду праці в рамках конкурсу пропозицій під назвою «Разом ми можемо більше – Перше видання Програми активації для іноземців на 2022-2023 роки» в рамках Відомчої програми активації для іноземців на 2022-2025 роки.

 

„Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”

 

Legalna Kultura

 

 

 

 

 

 

Zjazd Uczniów Krzysztofa Kieślowskiego „sfinansowano ze środków Fundacji PZU”

 

Patroni medialni