Edycja 2011

W roku 2011 minęła  15 rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, wizjonera kina, “reżysera dusz”. W dniach 23-25 września, w Sokołowsku na Dolnym Śląsku odbył się interdyscyplinarny festiwal „Hommage a Kieślowski”. Przez 3 dni w trakcie projekcji, paneli dyskusyjnych, warsztatów spotkali się przyjaciele i współpracownicy reżysera ze studentami szkół artystycznych oraz publicznością. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: Krystyna Janda, Hanna Krall, Agnieszka Holland, Artur Barciś, Sławomir Idziak,Marcel Łoziński, Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Preisner, Jerzy Stuhr, Zbigniew Zamachowski, Stanisław Zawiśliński, i wielu innych.

Honorowym patronatem objęła festiwal żona reżysera, Pani Maria Kieślowska.

Wydarzenie „Hommage à Kieślowski” zrealizowane zostało  w Sokołowsku – miejscu szczególnie ważnym w biografii twórcy – gdzie Krzysztof Kieślowski spędził kilka lat dzieciństwa i gdzie rodziły się jego filmowe pasje. To w KinoTeatrze „Zdrowie” w Sokołowsku artysta przez dziurę w dachu oglądał pierwsze filmowe projekcje oraz to tu powstało Prześwietlenie – wspomnienia przywoływane przez reżysera w autobiografii.

Celem projektu była refleksja, reinterpretacja i inkarnacja idei twórczych przyświecających Krzysztofowi Kieślowskiemu w jego pracy filmowej. „Hommage à Kieślowski” jest sposobem przybliżenia twórczości reżysera, kreatywnego spotkania z jego dziełem, aktywizującym jego dorobek w kontekście współczesnej twórczości filmowej – okazją dozarysowania linii ciągłości między kolejnymi pokoleniami twórców.

Projekt przekracza ramy tradycyjnie rozumianego festiwalu filmowego, stanowiąc wydarzenie, łączące w sobie formułę przeglądu filmowego, warsztatów twórczych, panelu dyskusyjnego oraz prezentacji artystycznej w formie etiud, spektaklu, wystaw i koncertu. Wydarzenie stanowiło  doskonałą okazję do konfrontacji i współpracy przedstawicieli różnych dziedzin sztuki, środowisk i pokoleń, wzajemnej wymiany technik, narzędzi i doświadczeń – motoru rozwoju artystycznej twórczości.

Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu „Hommage a Kieślowski” jest Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU, która tworzy również Laboratorium Kultury w Sokołowsku oraz Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

www.hommageakieslowski.pl
www.insitu.pl
www.sokolowsko.org