Od 17 czerwca trwają warsztaty w ramach projektu „Upamiętnienie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego z PZU”

 

Upamiętnienie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego z PZU

Projekt upamiętnia postać i twórczość Krzysztofa Kieślowskiego.

Warsztaty składają się z pięciu bloków tematycznych:

I BLOK TEMATYCZNY – Język filmowy Krzysztofa Kieślowskiego,

II BLOK TEMATYCZNY – Scenariusz filmowy,

III BLOK TEMATYCZNY – Bohaterowie filmowi,

IV BLOK TEMATYCZNY – Praktyczne warsztaty
filmowe,

V BLOK TEMATYCZNY – Montaż i postprodukcja.

Rezultatem będzie film będący efektem warsztatów.

30 września – Prezentacja efektów warsztatów w kinie ZDROWIE!

Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież z Gminy Mieroszów.

 

I BLOK TEMATYCZNY – Język filmowy Krzysztofa Kieślowskiego. Zapraszamy do Kina Zdrowie 16-19 czerwca, g.17.00!

Blok tematyczny zaczniemy od krótkiego wprowadzenia do głównych zagadnień języka kina Krzysztofa Kieślowskiego, takich jak np. umieszczanie człowieka w centrum artystycznej wypowiedzi (człowiek na pierwszym planie”), pokazywanie mikroświatów („świat w kropli wody” jak to określił sam Kieślowski) jako reprezentacji makrokosmosu, odnoszenie się do ukrytych mechanizmów działania świata czy systemu, wychodzenie od konkretnego, realnego świata, znanych i wiarygodnych realiów oraz ich syntetyzowanie w celu wyeksponowania ludzkich emocji i uczuć, dotykanie trudnych tematów uniwersalnych i egzystencjalnych, szukanie ważnych punktów egzystencjalnych, czyli stawianie poważnych pytań moralnych, politycznych i życiowych, a także wnikliwość w przedstawianiu świata. Równolegle do tego omówienia uczestnicy będą mogli zobaczyć wybrane fragmenty z filmów będących najbardziej adekwatnymi przykładami wskazywanych cech jego twórczości. Każdego dnia młodzi widzowie będą mogli obejrzeć też wybrany z filmów mistrza. Cały ten blok tematyczny będzie realizowany w Kinie Zdrowie, gdzie niegdyś sam Kieślowski oglądał filmy, które kształtowały jego młodą świadomość artystyczną. Przez ten pryzmat poznamy główne zagadnienia z zakresu estetyki kina, znaczenia światła i barwy, ruchu i montażu, syntezy obrazu z dźwiękiem, budowania dramaturgii akcji, przemiany bohatera, scenografii, dynamiki, symboliki i inne.

II BLOK TEMATYCZNY – Scenariusz filmowy. Zapraszamy do Kina Zdrowie 24-26 czerwca, g.17.00!

Blok tematyczny zaczniemy od krótkich warsztatów pisania scenariuszy filmowych, podczas których odbędą się różne ćwiczenia z opowiadania historii, zostaną przedstawione różne schematy struktur dramaturgicznych, wyszczególnione główne etapy fabuły wyróżniane przez różnych twórców z odniesieniem do tych, które były rozpoznawane w twórczości K. Kieślowskiego (np. znaczenie fazy przygotowawczej, wprowadzającej do właściwej akcji). Uczestnicy zostaną wyposażeni w proste techniki ułatwiające pisanie scenariuszy oraz podstawowe narzędzia i zasady dotyczące formatu scenariusza filmowego. Podczas tego bloku uczestnicy będą pracować nad scenariuszami swoich etiud aby pod koniec dysponować skończonymi scenariuszami filmów fabularnych lub dokumentalnych.

III BLOK TEMATYCZNY – Bohaterowie filmowi. Zapraszamy do Kina Zdrowie 13-15 lipca, g.17.00!

 

Blok tematyczny zaczniemy od poznania kilku typów bohaterów filmowych, ich charakterystycznych cech, zachowań, kontekstów, atrybutów i gestów. Będziemy ćwiczyć różne sceny, podczas których wcielimy się w różne postacie, posłużymy się kilkoma technikami pracy aktorskiej w tym np. grą rpg wymyślaną spontanicznie. Będzie to też czas rozmów o tym, kim jest narrator i jaką rolę pełni on w kinie. Porozmawiamy także o bohaterach kina dokumentalnego, będziemy poznawać sposoby pracy z ludźmi, o których chcemy opowiedzieć, dowiemy się jak zabrać się zarówno za kreowanie roli i dobór aktorów jak i w jaki sposób rozpocząć i prowadzić pracę nad filmem dokumentalnym i relację z bohaterem życia codziennego.

IV BLOK TEMATYCZNY – Praktyczne warsztaty filmowe. Zapraszamy do Kina Zdrowie 26-28 sierpnia, g.17.00!

Warsztaty odbywają się podczas Festiwalu Hommage a Kieślowski.

Blok tematyczny zaczniemy od pokazania na przykładzie w jaki sposób kręci się scenę filmu. Następnie każdy uczestnik kolejno będzie miał możliwość stanąć za kamerą jako operator, reżyser, oświetleniowiec, dźwiękowiec, charakteryzator, scenograf, kierownik planu i sprawdzić się w innych rolach, a także stanąć przed kamerą i zagrać w filmowanej scenie. Każda scena, którą w ten sposób zrealizujemy zostanie później wykorzystana do stworzenia krótkiej etiudy filmowej. Taka nauka przez praktykę jest najskuteczniejszą formą edukacji, szczególnie w przypadku krótkich, kilkudniowych warsztatów.

V BLOK TEMATYCZNY – Montaż i postprodukcja. Zapraszamy do Kina Zdrowie 16-18 września, g.17.00!

Blok tematyczny zaczniemy od zapoznania się podstawami technik montażowych i bezpłatnego oprogramowania do montażu obrazu i dźwięku. Poznamy główne zasady montażowe, dowiemy się w jaki sposób dokonywać cięć materiału filmowego, jakie zasady pomagają w montażu filmu i dźwięku, w jaki sposób poprawić obraz i dźwięk, jak dokonywać koloryzacji, wprowadzać efekty, jak modelować głębią obrazu, głębią koloru i ostrością na etapie postprodukcji, co robić aby utrzymać uwagę widza, aby go intrygować i prowadzić z nim dialog, jak ukrywać jakieś treści w obrazie, kiedy warto zmienić kolejność zdarzeń ze scenariusza i na ile można to robić na tym etapie produkcyjnym, a także w jaki sposób wprowadzać napisy filmowe, jak je konstruować, jak zrobić czołówkę z elementami prostej animacji i jak wprowadzać muzykę do filmu. Na koniec wyeksportujemy nasz film i będziemy mogli go obejrzeć w Kinie Zdrowie.

Szczególne podziękowania dla Pitra Jaxa Kwiatkowski za wykład!