Wystawy Ukraina

„Krąg osób” – Sofia Konopelkina, Anna Kulakowska, Elena Stukanowska.
Zapraszamy na wystawę artystów ukraińskich, która prezentowana jest w „podziemiach” pod salą multimedialną. (ul.Różana 2, Sokołowsko).
jak piszą artystki: „To przedstawienie powstało podczas naszego pobytu w Sokołowsku w ciągu ostatnich miesięcy. Projekty, które tam zobaczycie, są bardzo filozoficzne i odzwierciedlają nasze uczucia i przemyślenia na temat wojny z Rosją, która zmusiła nas tu być. Z przyjemnością przedstawimy Państwu naszą pracę. Sala będzie otwarta podczas festiwalu Hommage a Kieślowski od 9 rano.
..
„Коло людей”. – Софія Конопелькіна, Анна Кулаковська, Олена Стукановська.
Запрошуємо Вас на виставку українських художників, яка представлена в „підземеллі” під мультимедійною залою. (ul.Różana 2, Sokołowsko).
Як пишуть художники: „Ця вистава була створена під час нашого перебування у Соколовську протягом останніх місяців. Проекти, які ви там побачите, дуже філософські і відображають наші почуття і думки про війну з Росією, яка змусила нас опинитися тут. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість представити Вам наші напрацювання. Зала буде відкрита під час фестивалю Hommage a Kieslowski з 9 ранку.
..
Mark Pogodin – Strach dzikiej natury. / Марк Погодін – Страх перед дикою природою.
Realizatorem projektu jest Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
Projekt „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska” dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.
———
Проект „Інтеграція іноземців з України в Нижній Сілезії” співфінансується Міністерством сім’ї та соціальної політики з резервних коштів Фонду праці в рамках конкурсу „Разом ми можемо зробити більше – перший випуск Програми активізації іноземців на 2022-2023 роки” в рамках Програми активізації іноземців на 2022-2025 роки.