Rafał Syska

 

Rafał Syska, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filmoznawca, specjalista od kina współczesnego i praktyk postfilmowych. Autor i redaktor kilkunastu książek. Stypendysta Fundacji Tygodnika „Polityka”, Na Rzecz Nauki Polskiej i Kościuszkowskiej. Scholar visiting na Columbia University. Redaktor naczelny czasopisma „EKRANy”. Dwukrotnie dyrektor organizacyjny MFF „Etiuda”. Kurator wystaw Stanley Kubrick (2014) i Wajda (2019). Od 2016 dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi