Piotr Zwierzchowski

Piotr Zwierzchowski, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej PAN. Zajmuje się przede wszystkim historią kina polskiego (zwłaszcza lat 1944-1989), ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów decydujących o sensie filmowego przekazu. Opublikował m.in. Zapomnianych bohaterów. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmuPęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznegoSpektakl i ideologię. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznejZezowate szczęścieKino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Sąsiadów. Film o bydgoskim wrześniu 1939 (współaut. Mariusz Guzek); redaktor i współredaktor prawie trzydziestu tomów zbiorowych, w tym ostatnio, razem z Barbarą Gizą i Katarzyną Mąką-Malatyńską Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych.