Peter Jansson

Peter Jansson jest psychoanalitykiem, Filozofem i Pisarzem. Jego praca intelektualna mieści się na pograniczu psychoanalizy i kultury (sztuki, filmu i literatury) oraz filozofii, a on sam brał udział w wielu antologiach z tego zakresu. Jest w końcowej fazie prac nad większą książką o Kieślowskim, wygłaszał wykłady i pisał artykuły na temat polskiego filmowca. Napisał też książkę o szwedzkiej pisarce i poetce Karin Boye (Själens krypta. Några tankar om Karin Boyes Kris, 2018). Obecnie uczestniczy w pracach nad angielską antologią zawierającą psychoanalityczne spojrzenie na szwedzkiego reżysera Ingmara Bergmana, a w przyszłości planuje napisać książkę o włoskim malarzu Caravaggio.