Nigel Arthur

Archiwista kuratorski/projektant plakatów filmowych British Film Institute National Archives.

Pracę w BFI rozpoczął w 2001 roku i pracuje do chwili obecnej. Wcześniej fotoarchiwista w Twentieth Century Fox Photo Archive w Los Angeles w latach 2007-2008. Wraz z Ewą Reeves współredaktor 77 Posters/77 Plakatów.  Naukowe opracowanie brytyjskich filmów wydanych w Polsce w latach 1946-1986, opublikowane przez Fundację Twarda Sztuka i wspierane przez BFI i PISF.