Monika Talarczyk

Monika Talarczyk  – filmoznawczyni, dr hab., profesorka Szkoły Filmowej w Łodzi. Specjalizuje się w historii polskiego kina i kinie mniejszości (kinie kobiet i cudzoziemców). Jej dorobek obejmuje 3 książki poświęcone reżyserkom, w tym  Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet II połowy XX wieku  (2013),   Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii  (2013),  Wanda Jakubowska. Od nowa  (2015) oraz liczne artykuły i eseje o filmie. W 2014 roku otrzymała Nagrodę PISF. Dwukrotnie nominowana do Nagrody ‚”Kina” im. B.Michałka. Współpracuje z Krytyką Polityczną i działa na rzecz balansu płci w przemyśle filmowym. Członkini EWA (The European Women’s Audiovisual Network), ruchu Kobiety Filmu i Stowarzyszenia Kobiet Filmowców oraz FIPRESCI.