MARGRET SCHILD

Dyplom z dokumentalistyki (1986), od 1993 roku kieruje bibliotekami Muzeum Teatralnego i Muzeum Filmowego w Düsseldorfie. Od 2005 roku jest odpowiedzialna za koordynację zarządzania zbiorami w ramach lokalnej sieci d:kult dla obu muzeów.

W 1995 roku była członkiem założycielem Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB) [The Working Group of Art and Museumsbibliotheken] oraz członkiem zarządu AKMB 1995-1999, 2004-2008 i niedawno została ponownie wybrana na okres 2017-2021. Od 1995 roku jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma AKMB-News. Ponadto jest aktywną członkinią Fachgruppe Dokumentation w Deutscher Museumsbund [Grupa Specjalna Dokumentacja w ramach Niemieckiego Związku Muzeów] oraz AK Film [Grupa Robocza Bibliotek Filmowych].

Jej praca skupia się na tworzeniu sieci pomiędzy różnymi dziedzinami (GLAM), różnymi tematami (sztuki widowiskowe, film), katalogowaniem i indeksowaniem, wykorzystaniem metadanych i słowników kontrolowanych, prezentacją i dostępnością.