Małgorzata Radkiewicz

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz – filmoznawczyni. Pracuje w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej oraz twórczością kobiet w kinie, fotografii i sztuce współczesnej. Wyrazem jej zainteresowań są publikacje: „W poszukiwaniu sposobu ekspresji. O filmach Jane Campion i Sally Potter” (2001), „Władczynie spojrzenia. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek” (2010). Ponadto autorka książek o Dereku Jarmanie (2003), debiutach w polskim kinie lat 90. (2006) oraz o kinie queer” (2014). W latach 2015-2018 koordynatorka projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki: „Pionierki z kamerą. Kobiety w kinie i fotografii w Galicji 1896-1945”, którego efektem są artykuły w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym” i „Kulturze Popularnej”. W 2015 roku prowadziła badania przedstawione w monografii:  „Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939” (2016). Członkini Rady Muzeum Fotografii w Krakowie.