Maciej Dydo

Menadżer kultury z przygotowaniem prawniczym. Wierny sympatyk Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. W ramach swojej ścieżki zawodowej wspierał projekty związane z udostępnianiem archiwów mediów publicznych online oraz prowadził projekty z obszaru polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. W latach 2016-2017 Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury odpowiedzialnego m.in za politykę w obszarze archiwów, digitalizacji i sektorów kreatywnych. W latach 2018-2019 odpowiadał za politykę w obszarze filmu, w ramach której przy wsparciu podmiotów rynkowych doprowadził do wdrożenia mechanizmu zachęt do produkcji filmów i seriali. W 2020 przeszedł do sektora prywatnego, wspierając producentów audiowizualnych w roli dyrektora Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Od 2021 związany równolegle z projektem Łódź Miasto Filmu UNESCO.