Krzysztof Bednarski

Rzeźbiarz, akcjoner, twórca instalacji i obiektów, plakacista. Urodzony 25 lipca 1953 w Krakowie, mieszka i pracuje w Rzymie i Warszawie. Studiował w latach 1973-1978 na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest laureatem prestiżowych wyróżnień, m. in. stypendium włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1988-1989), nagrody-stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wkład w promocję sztuki polskiej za granicą (1998), Nagrody im. Katarzyny Kobro (2004), Nagrody Artystycznej Kwartalnika „Exit” (2005) oraz Złotej Sowy Polonii (Wiedeń, 2012). W 2011 roku Bednarskiego odznaczono Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.