Joanna Bardzińska

 

Posiada tytuł Doktora Nauk Humanistycznych nadany przez Uniwersytet Complutense w Madrycie (Wydział  Komunikacji Audiowizualnej) oraz tytuł magistra filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumacz Przysięgły Języka Polskiego i Hiszpańskiego. Jest też autorką tłumaczeń literatury polskiej na j. hiszpański oraz publikacji na temat polskiego i hiszpańskiego kina.  Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018), The Kościuszko Foundation w Nowym Jorku (2013/2014) oraz programu Thesaurus Poloniae (2013). Opracowane przez nią cykle filmowe były pokazywane w Filmotece Narodowej i filmotekach regionalnych Hiszpanii, Cinetece, hiszpańskiej Akademii Filmowej i innych prestiżowych ośrodkach w Polsce i Hiszpanii.