Ajka Tarasow

Członek SFP, w filmie pełniła funkcje: kostiumografa, scenografa, współpraca produkcyjna i współpraca reżyserska.

Pracowała z reżyserami: Barbara Sass-Zdort, Krystyna Janda,  Andrzej Wajda, Andrzej i Janusz Kondratiuk, Janusz Zaorski, Witold Leszczyński, Wojciech Marczewski,  Krzysztof Rogulski i inni.

Od 1990 roku zajmuje się krzewieniem edukacji filmowej wśród młodzieży, współpracowała z Mistrzowską Szkołą Andrzeja Wajdy przy tworzeniu Przedszkola Filmowego oraz przez wiele lat współpracowała z Warszawską Szkołą Filmową, jest autorką koncepcji projektu „Filmowe drogowskazy”.

Od 2004 roku prezes Europejskiej Fundacji Edukacji Audiowizualnej DISCE.

Przez 5 lat członek Rady Programowej festiwalu „Hommage a Kieślowski”.