Agata Krawczyk

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego, w ramach których ukończyła studia kulturoznawcze i filozoficzne, Akademii Artes Liberales i Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktorka, koordynatorka projektów kulturalnych; współpracowała z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym T-Mobile Nowe Horyzonty.

Obecnie w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu koordynuje prace Zespołu Kultury Cyfrowej, w którym realizowane są projekty związane z digitalizacją i udostępnianiem cyfrowych zasobów kultury. Współpracuje z Member States Expert Group on Digital Cultural Heritage and Europeana przy Komisji Europejskiej.