Dorota Paciarelli

Pierwsza dyrektor artystyczna festiwalu Hommàge a Kieślowski, jest producentką filmową, konsultantką i menedżerką kultury. Współpracowała z Krzysztofem Kieślowskim w latach 1983-1996 jako organizatorkaDorot Paciarelli warsztatów w Europie, tłumaczka, a od 1987 roku jako agentka w krajach niemieckojęzycznych. Od lat angażuje się na rzecz poprawy jakości scenariuszy i europejskich koprodukcji oraz europejskiej współpracy kulturalnej. W latach 1990-1996 odpowiadała za zmianę profilu programowego jako dyrektor Polskiego Instytutu w Berlinie. W latach 1999-2005, jako szefowa warsztatów scenariuszowych i developmentu w funduszu regionalnym Nordmedia w Dolnej Saksonii, zajmowała się programami stypendialnymi oraz czuwała nad rozwojem scenariuszy młodych twórców. W latach 2005-2008 współtworzyła Polski Instytut Sztuki FIlmowej na stanowisku zastępcy dyrektora, kierując pracą działu współpracy z UE i międzynarodowych koprodukcji. Dorota Paciarelli jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i przewodniczącą zarządu Forum Krzysztofa Kieślowskiego w Berlinie, skupiającego byłych przyjaciół i studentów Kieślowskiego.

kontakt: dorota.paciarelli@insitu.pl