Archiwum Kieślowskiego

Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego – kolejna odsłona działań Fundacji „In Situ”

Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego to projekt prowadzony przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, którego celem jest pozyskiwanie, digitalizacja, ochrona i upowszechnianie zasobów archiwalnych związanych z twórczością jednego z najwybitniejszych europejskich reżyserów. ATKK nie mógłby powstać bez merytorycznej pomocy i zaufania, którym obdarzyła Fundację Pani Maria Kieślowska, przekazując materiały z archiwum rodzinnego. To w oparciu o nie w Sokołowsku, siedzibie Fundacji, powstało i rozwija się to żywe archiwum pamięci i spuścizny po reżyserze – laboratorium spotkań z kinem i postawą twórczą autora trylogii „Trzy kolory”.

Intencją Fundacji jest stworzenie jedynego na świecie i w internecie miejsca, które w kompleksowy sposób gromadzi, przechowuje, bada i upowszechnia archiwalia związane z Krzysztofem Kieślowskim. Miejsca, gdzie w kreatywny i pogłębiony sposób, w czasie warsztatów, rezydencji i konferencji, można pochylić się nad znaczeniem i wpływami wciąż aktualnego głosu w europejskim kinie, jaki miał Kieślowski.

KATALOG ARCHIWUM TWÓRCZOŚCI KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

AKK-MF-AP-Z-21-00025

 

Do głównych celów ATKK należy opracowywanie i digitalizacja obiektów archiwalnych, archiwizacja i zabezpieczanie materiałów źródłowych. Ponadto zadaniem ATKK jest inicjowanie projektów badawczych i artystycznych, powstających we współudziale i z wykorzystaniem archiwum oraz działalność wystawiennicza i wydawnicza. W planach rozwoju ATKK jest współpraca z instytucjami kultury i sztuki, muzeami, bibliotekami, uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, zespołami filmowymi i szkołami filmowymi w Polsce i zagranicą.

Archiwum to nie tylko unikalne zbiory, ale także współtworzący je ludzie. Inicjatorem powstania archiwum był Stanisław Zawiśliński. Opracowaniem zajmują się wybitni znawcy jego twórczości i przyjaciele reżysera.

 

AKK-MF-SF-Z-34-00004

Dotychczas udostępniliśmy na stronie www.kieslowski.com.pl część kolekcji archiwum rodzinnego. Docelowo planujemy udostępnienie scenariuszy, plakatów, korespondencji, pamiątek, rysunków, recenzji i innych obiektów. 

Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego mieści się w Sokołowsku. Tu mieszkał, wraz z rodzicami i siostrą, w latach 1951-1957. W Sokołowsku już wtedy działało kino, które wywierało wpływ na życie przyszłego reżysera. W miejscowości, która ma długą tradycję uzdrowiskową w leczeniu chorób płuc, leczył się cierpiący na gruźlicę Roman Kieślowski – ojciec reżysera. Do wspomnień Kieślowski powrócił w filmie dokumentalnym „Prześwietlenie”.

Przez cały rok w Kinie Zdrowie, prowadzonym przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, można oglądać produkcje artystycznego kina polskiego i międzynarodowego. Jednak to Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski, flagowe wydarzenie programowe ATKK, przyciąga entuzjastów poszukującego kina, wyjątkowych gości i wierną publiczność.

 

 

AKK-MF-SF-Z-34-00005

Na stronie internetowej Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego będą sukcesywnie dodawane kolejne opracowywane zbiory archiwalne, informacje o zasobach, a także zapowiedzi i relacje z wydarzeń odbywających się przy udziale rodzącej się instytucji.

www.kieslowski.com.pl

Partnerami ATKK są Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny i Szkoła Filmowa w Łodzi. 

Prace nad ATKK są możliwe dzięki wsparciu finansowemu MKiDN.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

p3