Archiwum Kieślowskiego

Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego – kolejna odsłona działań Fundacji „In Situ”

Z inicjatywy Fundacji Sztuki Współczesnej „In Situ” powstaje w Sokołowsku Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Nie udałoby się to bez merytorycznej pomocy i zaufania, którymi obdarzyła Fundację Pani Maria Kieślowska, przekazując materiały pochodzące z prywatnego archiwum rodzinnego.

Działalność Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego obejmuje zabezpieczenie materiałów źródłowych, opracowywanie, digitalizację, ochronę i udostępnianie archiwaliów związanych z życiem i twórczością wybitnego polskiego reżysera i scenarzysty.

AKK-MF-AP-Z-21-00025

Powstaniu Archiwum przyświeca jeszcze jeden cel. Ma ono ambicję być żywym tworem – miejscem realizacji projektów badawczych i artystycznych, powstających przy współudziale jego twórców i z wykorzystaniem jego bogatych zasobów. W planach rozwoju Archiwum jest współpraca z instytucjami kultury i sztuki, muzeami, bibliotekami, zespołami filmowymi i szkołami filmowymi.

Zespół tworzący Archiwum stanowią wybitni znawcy twórczości reżysera, jego współpracownicy i przyjaciele. Opieką merytoryczną otoczył Archiwum Stanisław Zawiśliński – dziennikarz, pisarz, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, nagrodzony w 2008 r. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej za cykl książek biograficznych o Krzysztofie Kieślowskim.

Na stronie internetowej Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego będą sukcesywnie dodawane kolejne opracowywane zbiory archiwalne, informacje o zasobach, a także zapowiedzi i relacje z wydarzeń odbywających się przy udziale rodzącej się instytucji.

AKK-MF-SF-Z-34-00004

Jedną z ostatnich aktywności Archiwum była współpraca przy organizacji wernisażu w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE w Brukseli – zorganizowano tam bowiem wystawę zdjęć Krzysztofa Kieślowskiego, ukazujących go w życiu prywatnym oraz na planie filmowym. Wśród prezentowanych na wystawie prac znalazły się także materiały z sokołowskiego Archiwum.

Część zasobów prezentowanych na stronie internetowej była poddawana pracom archiwizacyjnym i digitalizacyjnym w 2013 roku w ramach programu Archiwistyki Społecznej Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Dalsze działania są możliwe dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego nie bez powodu mieści się w Sokołowsku. Reżyser spędził tu część dzieciństwa, pierwszy raz spotykając się ze sztuką filmową w istniejącym do dziś Kinie „ZDROWIE”, wciąż działającym dzięki staraniom Fundacji „In Situ”.

AKK-MF-SF-Z-34-00005

Sokołowsko ma także długą tradycję uzdrowiskową w leczeniu chorób płuc, leczył się tu,
cierpiący na gruźlicę, Roman Kieślowski – ojciec reżysera. Reminiscencje z tamtych czasów Kieślowski zawarł w filmie dokumentalnym „Prześwietlenie” (1974).

Legendarne Kino „ZDROWIE” jest obecnie miejscem wielu inicjatyw, warsztatów, spektakli i projekcji – także w ramach odbywającego się od 2011 roku Festiwalu Filmowego Hommage à Kieślowski, którego inicjatorem i organizatorem jest także Fundacja „In Situ”. Archiwum jest więc kolejnym konsekwentnym krokiem w  dokumentowaniu i propagowaniu twórczości reżysera.

Partnerami Archiwum są: Szkoła Filmowa w Łodzi, Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Kinematografii, Studio Filmowe TOR i Wydawnictwo Skorpion.

www.atkk.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

p3