KONFERENCJA FIAT/IFTA W NINA – RETHINK THE FUTURE OF AV

www.atkk.pl
www.atkk.pl

 

NInA będzie gospodarzem 40. edycji Światowej Konferencji Archiwów Audiowizualnych FIAT/IFTA – najważniejszego wydarzenia w obszarze digitalizacji, archiwizacji, udostępniania i ponownego wykorzystywania materiałów audiowizualnych.

Fundacja Sztuki Współczesnej ma okazję i przyjemność zaprezentować prace nad Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego 13 października 2016 roku.

Więcej informacji:
http://www.nina.gov.pl/wydarzenia/rethink-the-future-of-av-konferencja-fiatifta-w-nina/